Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

16 marca 2018

Od  niespełna dwóch miesięcy  każdy z nas może skontrolować, czy prowadzenie samochodu po udanej imprezie to dobry pomysł. Mieszkańcy mogą korzystać z dokładnie skalibrowanego alkomatu, bez kasy i angażowania mundurowych.

Od  niespełna dwóch miesięcy  każdy z nas może skontrolować, czy prowadzenie samochodu po udanej imprezie to dobry pomysł. Mieszkańcy mogą korzystać z dokładnie skalibrowanego alkomatu, bez kasy i angażowania mundurowych.


…i chociaż ów alkomat znajduje się w holu gorlickiej komendy policji, to do sprawdzenia stanu trzeźwości nie potrzebujemy pomocy funkcjonariuszy.

Badanie trwa zaledwie kilka sekund i, co ważne, nikt o nic nie pyta. Alkomat jest samoobsługowy, a trzeźwość można sprawdzić całkowicie anonimowo.

Urządzenie jest odpowiedzią na głosy mieszkańców, którzy uważali, że badanie alkomatem w komendzie jest uciążliwe, bo trwa zbyt długo ze względu na konieczność podawania swoich danych i legitymowania się dowodem osobistym. Dodatkowo do procesu sprawdzenia trzeźwości konieczna była obecność policjanta, który wykonywał badanie, na tym samym urządzeniu, którym sprawdzani są kierowcy zatrzymani za jazdę na podwójnym gazie.

Ale od początku…

Alkomat nie rzuca się w oczy, jednak dyżurny siedzący za ladą w holu komendy podpowie, gdzie ów się znajduje.

Obok alkomatu wisi krótka instrukcja obsługi:

Naciśnij górny zielony przycisk na panelu LCD – czytamy na początku.

Po wykonaniu tej czynności na panelu wyświetla się napis „Włóż słomkę”.

Słomki znajdują się tuż przy alkomacie, wyglądają tak samo, jak te do napojów.

Po włożeniu słomki do gniazda ustnika, na panelu wyświetla się komunikat „Dmuchaj” – należy wziąć głęboki wdech i mocno dmuchać przez 5 do 10 sekund, aż do zapełnienia się kolorem paska procentowego.

Zaraz po wykonaniu tej czynności na ekranie pojawia się informacja o analizie próbki, a po kilku sekundach wyświetla się ostateczny wynik pomiaru.

Z alkomatu można korzystać cały czas, jest on dostępny przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę – powiedział w rozmowie z nami aspirant sztabowy Grzegorz Szczepanek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.

Urządzenie jest systematycznie kalibrowane, co gwarantuje precyzję pomiaru i stabilność działania, a badanie jest zupełnie darmowe.

Alkomat został zakupiony na wniosek burmistrza Miasta  Gorlice Rafała Kukli  ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach prowadzonej od 10 lat akcji edukacyjnej „NO promil NO problem”. Do komendy policji przekazano go na podstawie umowy użyczenia.

www.halogorlice.pl

16 marca 2018

W poniedziałek (12.03) w Niepublicznym Przedszkolu Elfik w Gorlicach, przy ul. Kościuszki odbyła się pogadanka  profilaktyczna przybliżająca najmłodszym zawód strażnika miejskiego oraz właściwe zachowanie się na drodze i trasach rowerowych.

W poniedziałek (12.03) w Niepublicznym Przedszkolu Elfik w Gorlicach, przy ul. Kościuszki odbyła się pogadanka  profilaktyczna przybliżająca najmłodszym zawód strażnika miejskiego oraz właściwe zachowanie się na drodze i trasach rowerowych.

W czasie zajęć wykorzystano zestaw edukacyjny Autochodzik, dzięki któremu poprzez zabawę dzieci uczą się zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz unikania ryzykownych zachowań z jakimi mogą się zetknąć  użytkownicy dróg a szczególnie dzieci

Możliwość założenia na siebie piankowych samochodów i symulacja różnych sytuacji panujących na drodze była dla nich świetną zabawą, połączoną z elementami procesu dydaktycznego.

Przedszkolaki podziękowały Strażnikom za przybliżenie zasad ruchu drogowego i wręczyły własnoręcznie przygotowaną laurkę!.

Zestaw Autochodzik zakupiony został ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Miasta Gorlice na rok 2018.

12 marca 2018

Od  9 marca weszła  w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Czy gminy skorzystają z nowych możliwości w zakresie wpływu na ustalanie dostępności sprzedaży alkoholu?

6 lutego została opublikowana ustawa zmieniająca zapisy art. 12, 14, 18 i 181 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia – tzn. 9 marca 2018.

„Dotychczasowe uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie nowego brzmienia art. 12 ust. 1 i 3 tej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Zezwolenia, wydane na mocy art. 18 ust. 1 oraz 181 ust. 4, wydane przed dniem wejścia w życie zmian, zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane” – poinformowała w komunikacie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do postępowań w przedmiocie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmian stosuje się dotychczasowe przepisy.

Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dają gminom nowe możliwości w zakresie wpływu na ustalanie na terenie gminy dostępności sprzedaży alkoholu.

W nocy bez alkoholu?

Rady gmin będą mogły wprowadzać ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia te będą mogły dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00 (art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).


Profilaktyka od najmłodszych lat

Wielu urzędników zdaje sobie sprawę, że na ograniczenie sprzedaży i spożywania alkoholu na terenie gmin wpływ ma przede wszystkim profilaktyka. Coraz więcej gmin korzysta z rekomendowanych programów profilaktycznych.
Chociaż – jak wskazywała PARPA – nadal liczba tych gmin jest niewystarczająca, a wiele jednostek pieniądze z tzw. „korkowego” przeznacza np. na zajęcia sportowe, które jako takie same w sobie profilaktyką nie są. Czytaj: Trzeba zapobiegać.
Mniej punktów sprzedaży

Zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada gminy będzie mogła określać maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta) odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, tj.: do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

Ponadto gmina będzie mogła określać maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży. Nowe przepisy dają też gminom uprawnienia do ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych również dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy (np. sołectw, dzielnic lub osiedli).

W Polsce na jeden sklep z alkoholem przypadają 273 osoby. „Aby mówić o skutecznym ograniczeniu dostępności na jeden punkt sprzedaży alkoholu powinno przypadać tysiąc, a nawet 1,5 osób” – czytamy na specjalnej stronie dla samorządów www.ograniczdostepnosc.pl

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że po zamknięciu jednego punktu sprzedaży alkoholu na 1 tys. mieszkańców o 4 proc. obniża się prawdopodobieństwo skrajnej przemocy wobec dzieci. Czytaj:
Policzmy punkty. Czy samorządy powinny utrudniać sprzedaż alkoholu?


Dokładne zmiany w ustawie omówione są na stronie internetowej PARPA pod adresem: http://parpa.pl/images/zmiany3.docx


amk/

Portal samorządowy PAP

9 kwietnia 2018

W dniu 4 kwietnia w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach odbyło się spotkanie adresowane do organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów gminnych z subregionu sądeckiego.

W wydarzeniu uczestniczyło ok. 70 osób, a spotkanie poświęcone było  tematyce związanej z potrzebą realizowania w gminie skutecznych i uzasadnionych działań w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Konferencja miała na celu  zachęcenie  licznie zlokalizowane oraz zarejestrowane w subregionie sądeckim organizacje pozarządowe do poszerzenia swoich obszarów specjalizacji oraz do większej koncentracji na zadaniach związanych z profilaktyką uzależnień, do czego przekonywali przedstawiciele  takich  organizacji jak: fundacja PRAESTERNO, Homo Homini im. Karola de Foucauld oraz Stowarzyszenie Monar i PARASOL, którzy w trakcie spotkania dzielili  się swoimi doświadczeniami z realizacji programów o udowodnionej skuteczności, rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Słuchacze zapoznali  się także z ogłaszanymi konkursami ofert w obszarze uzależnień przez Województwo Małopolskie oraz  możliwościami ubiegania się o środki pieniężne w obszarze zdrowia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podczas II części spotkania adresowanej do przedstawicieli gmin, dyrekcja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. Krzysztof Brzózka wraz z Katarzyną Łukowską przedstawili zmiany w polityce alkoholowej, w tym nowe kompetencje gmin w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz modyfikacje w procedurze zobowiązania do lecznictwa odwykowego.  Prelekcję na temat finansowania zadań z obszaru rozwiązywania problemów uzależnień wygłosił  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, Pan Janusz Kot, który między innymi zwróci uwagę na nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do zdobycia czy poszerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Na koniec spotkania zostały wręczone certyfikaty uczestnictwa.  Na spotkaniu Miasto Gorlice reprezentował Piotr Gajda – Inspektor w Wydziale , Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych UM Gorlice, a ramienia organizacji pozarządowych uczestniczyli. Pan Jan Taboł i Pani Grażyna Wawrzonek ze Stowarzyszenia Gorlicki  Klub Abstynenta EGIDA.

 źródło. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

link do strony:

https://www.profilaktykawmalopolsce.pl/aktualnosci/1018-konferencja-w-gorlicach-na-temat-realizacji-skutecznych-i-uzasadnionych-dzialan-w-gminie-w-obszarze-profilaktyki-uzaleznien

Autor: źródło. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Do góry

Skip to content