Gdzie szukać pomocy?

Gdzie szukać pomocy

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. 3 Maja 19
38-300 Gorlice
tel. (18) 18 353 61 50
um@um.gorlice.pl
lub tel.(18) 35 51 282

Urząd Miejski w Gorlicach

Ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

I piętro, segment B, pok. 112B

piotrg@um.gorlice.pl

w godz. od 7.30 – 15 30 od poniedziałku do piątku.


…………………………………………………………………………………………….
Centrum Terapii Uzależnień
ul. Szpitalna 10 a
38 – 300 Gorlice
tel. (18) 352 77 45

Dyżur prawnika 2 razy w miesiącu (czwartki od godziny 16.00).

e-mail: ctu@ctu.gorlice.pl

http://ctu.gorlice.pl

…………………………………………………………………………………………


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Hallera 22
38 – 300 Gorlice
tel. (18) 353 72 55

………………………………………………………………………………………………

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reymonta 1
38-300 Gorlice
tel. (18) 3520510, (18)3520311
fax: (18) 3520536
e-mail: mops@mops.gorlice.pl

………………………………………………………………………………………………..

Stowarzyszenie Gorlicki Klub Abstynenta ” Egida”
ul. 3 Maja 19
38 – 300 Gorlice
tel. (18) 353 61 50

szukaj nas na: https://pl-pl.facebook.com/Egida1986

…………………………………………………………………………………………………….

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słoneczna 7
38-300 Gorlice
tel. (18) 352 43 80
www.pcpr.gorlice.pl

…………………………………………………………………………………………………………

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a
/środa jest dniem wewnętrznym/
PUNKT PIERWSZEGO KONTAKTU
tel. 18 449 04 95 /całodobowo/
e-mail: pomoc@soik.pl   

www.soik.pl , Sekretariat  tel. 18 449 07 30 ; fax 18 449 07 31
   e-mail: sekretariat@soik.pl 

………………………………………………………………………………………………………

Punkt Informacyjno-Kontaktowy

33-100 Tarnów

  1. Pułaskiego 91

 Infolinia: 14 307 06 06 (czynna 24/7), www.aapodgorze.pl,  e-mail: aapodgorze@gmail.com

 Otwarte: poniedziałki 18.00-20.00, piątki 18.00-20.00

…………………………………………………………………………………………………..

Wspólnota Anonimowych Narkomanów Komitet ds. Informacji Publicznej Wspólnoty NA- Okręg Halny
Informacje o wspólnocie NA  znajdą Państwo na stronie www.anonimowinarkomani.org 

Informacja Publiczna NA w Polsce
ul. Lwowska 15/6
00-660 Warszawa

+48 534 054 370 (17:00-20:00), adres e-mail:  info@anonimowinarkomani.org