Swietlice osiedlowe

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Gorlicach

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona przez Zarząd Oddziału Powiatowego TPD w Gorlicach zapewnia dzieciom aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć i aktywności.

Świetlica GCK – Filia Sokół

Świetlica GCK – Filia Sokół

  1. Dukielska 73, 38-300 Gorlice

Telefon: +48 18 353 12 19

e-mail: swietlica.sokol@gck.gorlice.pl

Świetlicę prowadzi instruktorka Gorlickiego Centrum Kultury: Danuta Lewek.

Świetlica GCK – Osiedle Górne

Świetlica GCK ul. Wyszyńskiego 35

38-300 Gorlice

tel. 18 353 60 99

e-mail: swietlica.wyszynskiego@gck.gorlice.pl

Świetlicę prowadzi instruktor Gorlickiego Centrum Kultury  Katarzyna Dyczko.

Świetlica GCK – ul. Pod Lodownią

Świetlica GCK Pod Lodownią 12

38-300 Gorlice

tel.: (18) 352 40 74

e-mail: swietlica.podlodownia@gck.gorlice.pl

Świetlicę prowadzi instruktor GCK – Katarzyna Grochowska.

Świetlica GCK – ul. Krasińskiego

Świetlica GCK ul. Krasińskiego 3

38-300 Gorlice

tel.: 512 488 464

e-mail: swietlica.krasinskiego@gck.gorlice.pl

Świetlicę prowadzi instruktorka Gorlickiego Centrum Kultury Agnieszka Brągiel.

Świetlica Parafialna „PRZYSTAŃ”

Świetlica Parafialna „PRZYSTAŃ” działająca w ramach parafii pw. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach za podstawową misję swojej działalności postawiła sobie zapewnienie dzieciom opieki oraz tworzenie warunków do rozwoju osobowości, poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze.