O MKRPA

Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorlicach:

Przewodniczący: Aleksander Augustyn
Sekretarz: Jolanta Szpyrka
Członkowie:
Genowefa Michniak
Daniel Myśliwy
Renata Tatko
Marta Urlich
Piotr Gajda

Członkami Miejskiej Komisji są specjaliści z zakresu terapii uzależnienia, pedagogiki, profilaktyki oraz  przeszkoleni przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji oraz Kuratora sądowego.

Komisja powołana została przez Burmistrza Miasta Gorlice na podstawie  Zarządzenia Nr 73/2020 z dn. 16 kwietnia 2020 r w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorlicach.

Komisja m.in. prowadzi działania kontrolne w zakresie prawidłowości sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania sie leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Decyzję o obowiązku poddania się leczeniu podejmuje sąd rejonowy. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokuratora. Pismo do Miejskiej Komisji z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej w nim sprawy można składać osobiście lub przesyłać pod adres Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy znakowaniu spraw używa symbolu „MKRPA”.

Planowane posiedzenia w 2020 roku:

Terminy posiedzeń mogą sie zmienić w zależności od ilości napływających  wniosków i spraw do zaopiniowania w danym miesiącu.

 • styczeń – 14, 28
 • luty – 11,25
 • marzec – 10, 24
 • kwiecień-
 • maj –
 • czerwiec –
 • lipiec –
 • sierpień-
 • wrzesień –
 • październik –
 • listopad –
 • grudzień –

Posiedzenia komisji odbywają się zazwyczaj w budynku przy ul. Jagiełły 10 – pok. 6, o godz. 17.00.

 Z  uwagi na obecna sytuacja epidemiologiczną posiedzenia MKRPA w pełnym  składzie zostały wstrzymane aż do odwołania

Kontynuowana jest praca zespołu MKRPA ds. rozmów motywacjyjnych w zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego, które odbywają się w Klubie Abstynenta EGIDA przy ul 3 Maja 19.