Szkolny rajd profilaktyczny

10 maja 2018

Pierwszego maja br  uczniowie klas 6a, 6c i IIa  gimnazjum z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach  uczestniczący w zajęciach szkolnego programu profilaktyki wraz z wychowawczyniami udali się na rajd,

 którego celem była popularyzacja turystyki pieszej, promowanie zdrowego stylu życia  i poznawanie walorów krajoznawczych regionu. W wolnych chwilach uczniowie uczestniczyli  w zajęciach integracyjnych i warsztatach profilaktycznych  prowadzonych przez nauczycieli. Zwieńczeniem długotrwałej wędrówki było ognisko i gry zespołowe. Po miłym, acz aktywnym wypoczynku przy ulicy Kościuszki uczestnicy wrócili na teren szkoły. Rajd zorganizowany został jako jeden z elementów  szkolnego  programu profilaktyki i sfinansowany częściowo  ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Narkomani na rok 2018 .