Program Domowych Detektywów, czyli ,,Jaś i Małgosia na tropie”

9 maja 2018

W Miejskim  Zespole Szkół Nr 6  realizowany  jest Program Profilaktyczny „Domowy Detektywi.

Program wdrożony został w klasie 4a Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pani Sylwii Zimowskiej. Zajęcia odbywały się na godzinach wychowawczych. Uczniowie wybrali z pośród siebie liderów i podzielili się na grupy. Przed rozpoczęciem realizacji programu odbyło się zebranie, na którym rodzice zostali zapoznani z planowanym przebiegiem, formą i oczekiwanymi efektami programu. Wyrazili oni zgodę na udział dzieci w programie.
Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy  chętnie pracowali z przygotowanymi materiałami, ale też tworzyli własne. Ważna była integracja zespołu klasowego, wspólna praca, odpowiedzialność za przygotowywane zadania. Dzieci bardzo chętnie współpracowały z rodzicami, czego efektem były systematycznie wypełniane tygodniowe ,,Karty wyników Domowych Detektywów”.

Zeszyty przeznaczone do wspólnej pracy uczniów z ich rodzicami obejmowały następujące tematy:;
• negatywne konsekwencje picia alkoholu przez dzieci i młodzież;
• powody, dla których młodzi ludzie piją alkohol;
• wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu;
• rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z tą presją.
Zgodnie z założonym harmonogramem na zajęciach zostały zrealizowane wszystkie tematy. Uczniowie bardzo aktywnie włączali się do pracy w grupach, uczestniczyli w pogadankach, sami odgrywali przygotowywane scenki, doskonalili umiejętności własnej prezentacji, dokonywania właściwych wyborów, oceny zachowań swoich rówieśników.
Rezultaty programu:
•integracja grupy;
• aktywizacja zespołu, wdrażanie do współpracy;
• poznanie czynników ryzyka związanych z używaniem alkoholu;
• poznanie wpływu alkoholu na organizm  człowieka  (mózg, serce, żołądek, wątrobę);
• poznanie siły i mechanizmów nacisku grupy rówieśniczej na jednostkę;
• nauka asertywnej odmowy;
• propagowanie form pożytecznego spędzania wolnego czasu w towarzystwie rówieśników i rodziców;
• wskazywanie i utrwalanie wzorów zdrowego stylu życia.
Dnia 26 kwietnia 2018 roku, jako podsumowanie programu, wychowawczyni wraz z rodzicami klasy zorganizowała „Wieczór Jasia i Małgosi” podczas którego uczniowie przedstawili krótkie podsumowanie prowadzonych przez siebie działań. Wszyscy zebrani mogli podziwiać wykonane przez uczniów plakaty propagujące życie bez alkoholu. Uczestnicy programu zaprosili gości do wspólnej zabawy i poczęstunku. Na zakończenie był czas na podziękowania. Uczniowie klasy otrzymali również dyplomy za udział w programie. Dziękujemy rodzicom za udział w programie i za udaną współpracę.

Program realizowany  jest ze środków Miasta Gorlice w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2018.Autor: MZS Nr 6 w Gorlicach