Program „Debata”

17 kwietnia 2018

W dniu 16 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy VI b i VI c z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 oraz z klasy Va Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 uczestniczyli  w programie profilaktycznym Debata.

W dniu 16 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy VI b i VI c z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 oraz z klasy Va Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 uczestniczyli  w programie profilaktycznym Debata. Program z zakresu profilaktyki alkoholowej autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka zrealizowany był w formie 3 godzinnego spotkania, przeprowadzony przez 2 osobowy zespół specjalistów p. Urszulę Tokarczyk i p. Grzegorza Tokarczyka. Do udziału w programie zaproszeni byli również nauczyciele. Program adresowany jest dla młodzieży, u której nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.

Przekazywane treści wbudowane są w trzy podstawowe strategie działań profilaktycznych:

– korekta przekonań normatywnych,

– kształtowanie systemu wartości,

– wiedza o realnych konsekwencjach.

Życzliwa atmosfera, aktywność uczniów i profesjonalny przekaz prowadzących wskazują na przydatność realizowanego programu.  Na uwagę zasługuje fakt, że powyższy Program znajduje się w bazie systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”, zalecanych do wdrażania przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Więcej na temat programów rekomendowanych na stronie :www.programyrekomendowane.pl, www.profilaktykagaudium.pl

Dziękujemy za umożliwienie wdrożenia tego programu w naszych szkołach Panu Burmistrzowi Rafałowi Kukli oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako uzupełnienia szkolnego programu profilaktyki.

Autor: tekst: UM Gorlice, MZS Nr 1, fot. MZS Nr 1 , Pracownia Porfilaktyki GAUDIUM