Co słychać w TPD ?

17 kwietnia 2018

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona przez Zarząd Oddziału Powiatowego TPD w Gorlicach zapewnia dzieciom aktywne zagospodarowanie czasu wolnego, poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć i aktywności przez wychowawcówktóre przyczyniają się do zaspakajania potrzeby osiągnięć, sukcesów i samorealizacji dziecka.

Wychowawcy dbają o rozwój zainteresowań  i  talentów oraz  wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków.

Zajęcia prowadzone są na świetlicy  osiedlowej przy ul. Konopnickiej 17 w godz. od 13 00 – 17 00 raz  w filli ŚOW –PWD przy ul. Kopernika 10 w godz. od 14 00 – 17 00.

W pierwszym kwartale 2018 r. w PWD  odbyły się:

– zajęcia plastyczno – techniczne: np.: ,,Bałwanek w szklanej kuli”, ,,Karmnik dla ptaków wykonany z plastikowych butelek”, ,,Kwiaty z krepiny”, ,,Kleksowe stworki”;

– zajęcia czytelnicze: „Bajki – pomagajki  dla małych i dużych” – bajkoterapia w ramach programu  „Cała Polska czyta dzieciom”, 

– zajęcia profilaktyczne: „Bezpieczna zima – zabawy i sporty zimowe”, ,,Spotkanie z funkcjonariuszem Policji”, „Bezpieczeństwo dziecka w sieci”, ,, Historyjki dot. zachowania
w sieci”,  ,,Niebezpieczna znajomość”, 

– zajęcia sportowo – rekreacyjne z wykorzystaniem elementów programu ,,Trzymaj formę”,                         zorganizowano konkursy zręcznościowe, gimnastykę na matach, zabawę karnawałową oraz zabawy ruchowe przy muzyce,

–  uroczystości wewnętrzne m. in.: ,,Dzień Babci i Dziadka” -połączony z kolędowaniem. Dzieci z tej okazji zaprezentowały przedstawienie słowno – muzyczne pt.: ,,Babcia z dziadziem dziś świętują!” oraz wręczyły laurki z życzeniami,

– ciekawa oferta ferii zimowych, dzieci uczestniczyły m.in.: w zajęciach zorganizowanych  w  Miejskiej   Bibliotece Publicznej w Gorlicach /warsztaty decoupage pt.: „Każdy może być artystą”/,   w spotkaniu integracyjnym z dziećmi ze Świetlicy Parafialnej ,,Przystań”  w Gorlicach połączonym z konkursem  figur i rzeźb ze śniegu „ Śniegolepy”.

– niespodziankowe warsztaty recyklingowe prowadzone przez instruktorkę rękodzieła                                artystycznego. Dzieci wykonywały biżuterię: bransoletki oraz naszyjniki ze starych, kolorowych podkoszulków.                                                                                                                                             – wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, w ramach akcji „Bezpieczne zimowisko  otwarte strażnice 2018”, 
– warsztaty edukacyjne dla dzieci, pt.: ,,Jemy zdrowo i kolorowo – talerz zdrowia”                                  przeprowadzone przez Centrum Dietetyczne Naturhouse w Gorlicach oraz dzieci samodzielnie przygotowały ,,Talerz zdrowia – kompozycje z owoców”, które w drodze konkursu oceniali                    instruktorzy z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorlicach,

– warsztaty i spotkanie przedświąteczne. Uczestnikami zajęć byli również członkowie Zarządu                        Oddziału Powiatowego TPD i Koła Miejskiego TPD oraz  Zarządu Osiedla nr 5. Uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na pięć zespołów, w których wykonywali min:. ,,Kury   z siana”,    ,,Baranki z masy solnej”, ,,Ozdabianie babeczek, baranków i ciasteczek”, ,,Przyrządzanie różnych past”, ,,Zdobienie jajek różnymi technikami”.                                                                                  W spotkaniu wielkanocnym uczestniczyli również: Zastępca Starosty Gorlickiego Jerzy Nalepka, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Mariola Migdar, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Maria Ludwin, Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Osiedla Młodych” Jan Leśniowski.

W placówce realizowany był program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce „Żółty Talerz” finansowany przez Kulczyk Foundation. W ramach projektu odbywały się warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodziców.  W każdy czwartek organizowane były zajęcia kulinarne, na których dzieci samodzielnie przygotowywały potrawy m. in.: kanapki z pasta rybną, sałatkę grecką, spaghetti z sosem   pomidorowym,  pieczone jabłka z żurawiną , sałatkę z cytrusową z rukolą, pizzę. Ponadto dzieci  otrzymywały jeden lub dwa razy w tygodniu ciepły posiłek.

Organizowane zajęcia i różnorodne aktywności dostarczyły dzieciom wiele radości i zadowolenia. Dzieci w aktywny sposób i bezpieczny spędziły czas wolny.  Wychowawcy właściwie  zagospodarowali dzieciom wolny czas po zajęciach w szkole. Wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach, szczególnie plastycznych, sportowych, czytelniczych, kulinarnych, konstrukcyjnych z wykorzystaniem klocków lego. Dzieci pod kierunkiem wychowawców  wykonywały:gazetki tematyczne, plakaty, różne dekoracje. Prace plastyczne indywidualne i zbiorowe eksponowane były na korytarzach, zdobiły szatnię i witryny okienne.

Działalność placówki, sukcesy wychowanków, promowane były: na stronie Urzędu Miejskiego w Gorlicach,  Facebooku,  ,,Kurierze Gorlickim” i  kronice.

 Działalność Placówki dofinansowana jest z dotacji Burmistrza Miasta Gorlice na realizację zadań z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii  na rok 2018 .