Profilaktyka w MZS Nr 5

30 maja 2018

W Miejskim  Zespole Szkół Nr 5w Gorlicach  od kwietnia br.  przeszkoleni nauczyciele realizują trzy programy profilaktyczne.

W klasach 6A 6C, 3AG, 3BG wprowadzony jest  program „Unplugged”.

 Cel programu:

  • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków
  • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania  eksperymentalnego do fazy używania problemowego

 Program ten przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 12-14lat.

W klasie 1B SP dzieci pracują z programem „Przyjaciele Zippego”, przeznaczonym dla dzieci od 5-8 lat, ma on za zadanie promowanie zdrowia psychicznego wśród dzieci poprzez kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych.

Nowy program pt.  „Domowi detektywi” Jaś i Małgosia na tropie jest prowadzony w klasach 4AB, 5A, 6B.

Integralną częścią tych programów są dodatkowo   zajęcia pozalekcyjne  dla dzieci. Uczniowie   aktywnie biorą udział  w rajdach wiosennych w ramach poznawania okolic i promowania zdrowego stylu życia   Jedna z  klas planuje wyjazd   do Krakowa na sztukę teatralną pt: „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” . Wszystkie powyższe działania  są finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz  Narkomanii dla Miasta Gorlice na rok 2018.

Nadmienić  należy, że wszystkie te programy pochodzą z bazy programów rekomendowanych.

W ramach systemu rekomendacji dokonywana jest ocena programów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyka narkomanii, profilaktyka problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży. Założenia systemu rekomendacji zostały opracowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji Krajowego Programu ds. Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010.