E-POP – bezpłatna aplikacja wsparcia dla osób z problemem nadużywania alkoholu

W związku z tym ważne jest aby znajdować także inne możliwości wsparcia.

W tym trudnym momencie warto sięgnąć także po cyfrowe narzędzia terapeutyczne, które wspomagają proces leczenia i nie wymagają wychodzenia z domu. 

Jednym z takich narzędzi jest program E-POP – aplikacja telefoniczna i platforma internetowa www.e-pop.pl i https://e-pop.pl

E-POP to nowoczesny Program Ograniczania Picia opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie, pod kierunkiem dr hab. Barbary Bętkowskiej-Korpały.

Aplikacja skierowana do osób, które chcą ograniczyć picie. Jest to program terapeutyczny trwający 11 tygodni. Udział w programie jest dobrowolny i nieodpłatny. Aplikacja i platforma E-POP jest narzędziem zarówno do samodzielnej pracy nad ograniczaniem picia, jak i narzędziem, z którego można korzystać w procesie terapii.

Aplikacja oferuje trzy etapy uczestniczenia w programie oddziaływań terapeutycznych:

  • Etap I polega na zapoznaniu się z podstawowymi informacjami dotyczącymi programu oraz problematyki nadużywania alkoholu. Zainteresowani wypełniają także kwestionariusze pozwalające poznać ich sposób picia.
  • Etap II – po zalogowaniu się – związany jest z otrzymaniem pełnej informacji zwrotnej z testów oraz pierwszych ćwiczeń. W jej skład wchodzi m.in.: zestawienie korzyści i strat wynikających z picia alkoholu, prezentacja picia osoby na tle ogólnej populacji, analiza czynników pomagających w dokonaniu zmiany.
  • Etap III ma charakter terapeutyczny. Przez 11 tygodni osoba monitoruje swoje picie poprzez codzienne wypełnianie arkusza samoobserwacji i otrzymuje na bieżąco informacje zwrotne.

Każdy tydzień związany jest z samodzielną pracą terapeutyczną nad różnymi tematami ważnymi w ograniczaniu picia alkoholu.

Ćwiczenia obejmują między innymi:

  • analizę i pogłębianie rozumienia powodów sięgania po alkohol i niekorzystnych aspektów z tego wynikających, 
  • poznanie własnych motywów sprzyjających pozytywnej zmianie,
  • naukę przydatnych umiejętności w analizowaniu i podejmowaniu pożądanych zmian;
  • poszukiwanie alternatywnych zachowań zamiast picia,
  • ustalenie planu ograniczania picia wraz z jego późniejszym monitoringiem.

Uczestnik angażuje się w interaktywne ćwiczenia wydobywające motywacje do zmiany swojego zachowania i wprowadza zachowania najlepsze dla określonych przez siebie celów zmiany.

Najważniejsze informacje z podsumowań arkusza i wniosków z ćwiczeń są gromadzone w schowku uczestnika, z którego może wygenerować treści w pdf i przesłać do swojego terapeuty.

Pomocnym dla użytkownika jest bezpośredni dostęp z poziomu aplikacji i strony www do kalkulatora zamieniającego ilość i jakość wypitego alkoholu na porcje standardowe oraz do bazy wiedzy, w której znajdują się bezpośrednie porady i innych aspektów spożywania alkoholu.

Aplikacja i platforma E-POP (E – Program Ograniczania Picia) powstała we współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum. Projekt pt. „Utworzenie, obsługa i promocja platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu” (nr SAP K/PBI/000096), realizowany przez Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii UJ CM, jest dofinansowany ze środków na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

 Źródła: Zespół E-POP/ PARPA/CWRAutor: Źródła: Zespół E-POP/ PARPA/CWR