Dzieci z Gorlic wypoczywały w Chełmcu

20 sierpnia 2019

Słynąca z wielu inicjatyw gmina Chełmiec w powiecie nowosądeckim może pochwalić się m.in. piękną akcją charytatywną, gdzie w miejscowej Szkole Podstawowej

od 29 lat organizowane są turnusy kolonijne dla dzieci potrzebujących  pomocy z rodzin niezamożnych i zagrożonych, w tym z rodzin wielodzietnych, sierot, samotnie wychowywanych i zastępczych.

Istota tkwiła w tym, że były to kolonie bezpłatne dla rodziców.

Akcja kolonijna jest kontynuowana od 1991 r. kiedy to po transformacji ustrojowej,  wiele rodzin dotknęło bezrobocie i nie było ich stać  na wysłanie dzieci na wakacyjny wypoczynek. Wówczas  wolontariusze Nowosądeckiego Ośrodka Profilaktyki Społecznej  wyszli z inicjatywą organizacji bezpłatnych kolonii dla tych dzieci.

Inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem władz oświatowych i samorządowych , gdyż gwarantowała nie tylko wypoczynek, ale również prowadzone były zajęcia edukacyjne terapeutyczne i rozwojowe.  Dzieci wypoczęły przed nowym rokiem szkolnym, przekonały się że ktoś o nich pamięta i ktoś się nimi interesuje, przekonały się że nauka w ich wieku jest sposobem na rozwiązanie życiowych problemów.

Łącznie w tym okresie wypoczywało ponad 6100 kolonistów, w tym roku Chełmiec gości kolonistów z powiatów gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i nowosądeckiego, i miasta na prawach powiatu Nowego Sącza, gdzie łącznie wypoczywa w dwóch turnusach 140 dzieci. Gościnności użyczył Wójt Gminy Chełmiec, udostępniając bezpłatnie budynek Szkoły Podstawowej oraz rolkowisko, pływalnię i orlika dla potrzeb kolonistów.   

 Kierownik kolonii Krzysztof Groń oraz wychowawcy nauczyciele miejscowej szkoły zadbali aby program kolonii  był różnorodny obejmował zajęcia wzmacniające i integrujące,   wynikał z potrzeb i zainteresowania kolonistów.

Program pobytu dzieci dostosowano do potrzeb i możliwości kolonistów, aby na bazie  zorganizowanej zabawy i przykładu prowadzić zajęcia terapeutyczne kształtujące umiejętności radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach emocjonalnych zarówno w szkole jak i w  domu, ponadto rozwinąć swoje zainteresowania i uzupełnić wiedzę zdobytą w szkole.  

Dużym powodzeniem cieszyły się wycieczki do krakowskiego ogrodu zoologicznego i rejs statkiem po zalewie czorsztyńskim, dzieci zwiedziły  Muzeum Regionalne, klasztor klarysek i jedyny w Polsce ołtarz papieski w Starym Sączu,  dużą atrakcją był pobyt   w  Miasteczku Galicyjskim w Falkowej. Tradycyjnie królowała Kolonijna Spartakiada Sprawności  z pucharami, dyplomami  i nagrodami.

Zajęcia miały też po części charakter edukacyjny, aby wydobyć pomysłowość i uzdolnienia kolonistów, stad konkursy na temat ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, znajomości znaków drogowych i obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości Polski.  

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny jak zapobiegać wypadków w gospodarstwach rolnych i domu  organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w Krakowie.  

Hitem tegorocznej kolonii w Chełmcu było :   

                                                    –  konkurs edukacyjny „rewia talentów kolonistów”,

                                                    –  udział w kinie 6 D Extreme w Galerii Gołąbkowice,              

                                                    –  zajęcia na pływalni w Chełmcu udostępnionej

                                                        nieodpłatnie przez  Wójta Gminy Chełmiec,            

                                                     –  niezapomniane wrażenia z rejsu statkiem HARNAŚ

                                                         po zalewie czorsztyńskim,

   –  zajęcia w planetarium astronomicznym ASTRO Centrum

    Chełmiec,

    –  wycieczka do Miasteczka Galicyjskiego w Falkowej,

                  Tradycyjnie z kolonistami spotkał się  Pana Bernard Stawiarski – Wójta Gminy Chełmiec, któremu  dzieci gromkimi brawami podziękowały za nieodpłatne użyczenie budynku szkoły na kolonię, bezpłatny wstęp na pływalnię, rolkowisko i Orlika.

 Wszystkie dzieci wyjeżdżające z kolonii otrzymały prezenty: plecaki, książki, zeszyty,  przybory szkolne, które jeszcze długo będą im przypominać ten miłe spędzony czas na kolonii w Chełmcu. Organizatorzy doceniają bardzo pożyteczny program „Rodzina 500 plus”, jednak są jeszcze dzieci w potrzebie. Pomagamy rodzinom gdzie pomoc jest wskazana  dla dzieci i jest szczególnie potrzeba i społecznie uzasadniona.

Z terenu Miasta Gorlice w koloni wzięło udział 17 dzieci, których rekrutacji dokonał Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach.

Udział  dzieci z terenu Miasta Gorlice sfinansowany został ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019. Ponadto kolonia uzyskała wsparcie od

Małopolskiego Kuratorium  Oświaty, Urzędów Miast w:  Muszynie, Nowym Targu  oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Krynicy – Zdroju i gminy Limanowa.         

Organizatorzy podkreślają, że kolonia odbywa się tylko dzięki  sponsorom, jest ich tak dużo że nie sposób wszystkich wymienić, za bezinteresowną pomoc serdecznie dziękują, za darmowy chleb, owoce, przetwory, wodę mineralną, słodycze, artykuły szkolne i środki finansowe, dzięki którym spełniły się marzenia dzieci o potrzebnym wypoczynku.

NOPS-NS