No Promil – No Problem , Reaguj, kiedy widzisz nietrzeźwego kierowcę w Szkole Podstawowej w Ropicy Polskiej.

30 maja 2019

W poniedziałek, 27.05.2019 r. w szkole podstawowej w Ropicy Polskiej z inicjatywy Pani pedagog Dominiki Wiatr  gościli: st.asp. szt.Karolina Gurba z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach wspólnie z Piotrem Gajda – inspektorem w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych UM Gorlice,

którzy  przeprowadzili z dziećmi pogadankę dot. bezpieczeństwa na drodze w ramach kampanii edukacyjnej „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: w pierwszej części uczniowie  mieli okazję porozmawiać z Panią asp. Karoliną Gurbą o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym podróżowaniu autem. Dzieci dowiedziały się także, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na nich podczas zabaw  i w kontaktach z obcymi oraz dlaczego warto stosować elementy odblaskowe.
Odpowiadając na zadawane pytania, dzieci wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały też przykłady niewłaściwego zachowania się.
Drugie spotkanie, przeprowadzone było w formie warsztatowej z wykorzystaniem alkogogli- specjalnych okularów imitujących zaburzenia widzenia osoby będącej pod  wpływem środków psychoaktywnych. Tematem pogadanki były założenia kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę” w kontekście odpowiedzialnego świadka–pasażera. Uczniowe wykorzystując alkogogle mogli sprawdzić naocznie, wykonując proste czynności typu: czytanie, pokonanie przeszkody w postaci przejścia miedzy pachołkami, że kierowca pod wpływem alkoholu nie jest w stanie prawidłowo reagować. Na zakończenie wszyscy złożyli deklaracje odpowiedzialnego świadka pasażera  

Głównym celem spotkania było wyrobienie wśród młodych ludzi krytycznej postawy  w stosunku do nietrzeźwych  kierowców. Dzieci dowiedziały się jak reagować (w miarę swoich możliwości) w sytuacji, gdy będą świadkiem wsiadania za kierownicę osoby w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego  lub będą występować w roli pasażera. Na koniec, w imieniu społeczności szkolnej, Pani pedagog Dominika Wiatr podziękowała gościom za spotkanie i cenne wskazówki.