Uwaga przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe

7 maja 2019

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 maja 2019 r. upływa ustawowy termin wniesienia opłaty za II ratę korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Zezwolenie (zezwolenia), o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137), wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku (art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy):

  1. dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
  2. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na podane niżej konto: Nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2 ,BGŻ S.A.O/Gorlice 29 2030 0045 1110 0000 0160 5030

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia. 

Informacji udziela: Piotr Gajda – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, tel.18 35 51 282