Przepisy prawne

Dz. U. 2018 poz 310

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała Nr 590/L/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Uchwała Nr 466/XXXIX/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Uchwała Nr 335/XXVI/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Uchwała Nr 375/XLII/2009 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Pliki do pobrania