Wspólnota Anonimowych Narkomanów Komitet ds. Informacji Publicznej Wspólnoty NA- Okręg Halny

27 sierpnia 2019

Anonimowi Narkomani są międzynarodową wspólnotą osób uzależnionych, wolną od jakichkolwiek opłat i składek członkowskich.

Nasz Program oparty jest na wartościach duchowych i nie mamy żadnych związków z jakąkolwiek religią czy instytucją. NA oparte jest na programie zdrowienia 12 kroków, gdzie głównym celem jest wzajemna pomoc między uzależnionymi w zaprzestaniu zażywania i utrzymywaniu pełnej abstynencji od wszelkich narkotyków. Poprzez nasze mityngi i terapeutyczną wartość pomocy między członkami wspólnoty, uzależnieni uczą się jak żyć życiem wolnym od narkotyków i być produktywnymi członkami społeczeństwa. Polska wspólnota NA rozwija się bardzo dynamicznie– tygodniowo odbywa się ponad 180 mitingów w całej Polsce i kilka mityngów polskojęzycznych w krajach takich jak Anglia, Holandia czy Niemcy. Ma to swoje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie członków oraz powiększających się rozmiarach zlotów naszej wspólnoty – krajowych, ogólnoeuropejskich i światowych – które odbywają się cyklicznie również w naszym kraju.

Ze względu na nieprofesjonalny charakter naszej wspolnoty nie jesteśmy w stanie dotrzec do wszystkich miejsc w województwie małopolskim dlatego prosimy , jeśli istnieje taka mozliwość, o skorzystanie z załączonego wzoru plakatu do samodzielnego wydruku w Państwa gminie –

jeśli wyrażą Państwo wolę zawieszenia naszego plakatu prosimy o informację zwrotną.