„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”

18 października 2019

W 15 października br.  w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Gorlicach odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów kl. VII i VIII.

 Przeprowadził je pan Marek Szczotkowski były policjant,  specjalista ds.profilaktyki uzależnień. Podczas spotkania poruszony został temat przyczyn oraz fizycznych, psychologicznych i społecznych skutków sięgania po narkotyki i inne substancje psychoaktywne. Młodzież zapoznała się również z najważniejszymi faktami i najpopularniejszymi mitami dotyczącymi środków psychoaktywnych.

Zajęcia zorganizowane zostały w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gorlice na rok 2019.  Spotkanie to jest także  jednym z elementów  działań kampanii MSWIA pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, organizowanej w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020″ ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także konsekwencji zarówno zdrowotnych prawnych, jak i społecznych uzależnienia.Autor: tekst i zdjecia MZS Nr 4 w Gorlicach