Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Gorlice

13 września 2019

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych,

 iż z dniem 30 września 2019 r. upływa ustawowy termin wniesienia opłaty za III ratę korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 W wypadku niedokonania opłaty w ustawowym terminie do 30 września 2019 r. zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu ustawowego terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu  nie dokona opłaty  powiększonej o 30% tej opłaty.

 Wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na podane niżej konto: Nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2 ,BGŻ S.A.O/Gorlice 29 2030 0045 1110 0000 0160 5030

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia i nr raty opłaty.

Informacji udziela: Piotr Gajda – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, tel.18 35 51 282