Zmarł Jan Taboł

Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 69 lat zmarł Jan Taboł, długoletni Prezes Gorlickiego Klubu Abstynenta „Egida”.

Pogrążonej w smutku rodzinie i bliskim szczere kondolencje składają: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak, Radni Rady Miasta Gorlice, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.