Uprzejmie informujemy, że biuro komisji przeniesione zostało na ul. 3 Maja 19

 Planowane posiedzenia w 2021 roku:

Posiedzenia Komisji odbywają się dwa razy w miesiącu. Natomiast spotkania Zespołu ds. rozmów motywacyjno-interwencyjnych w każdy czwartek od godz. 10. 00 w budynku przy ul. 3 Maja 19.

Terminy posiedzeń mogą się zmienić w zależności od ilości napływających  wniosków i spraw do zaopiniowania w danym miesiącu.

Uprzejmie informujemy, że biuro komisji   przeniesione zostało na ul. 3 Maja 19