Raport dotyczący zatruć nowymi narkotykami za rok 2019

6 Kwietnia 2020

które przesłane zostało do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie  pocztą elektroniczną 2  kwietnia  2020 r. na temat raportu za 2019 r. dotyczącego zatruć środkami zastępczymi lub nowa substancją psychoaktywna , prezentujemy  w załączeniu ww. opracowanie  i zachęcam do zapoznania się z jego treścią.

Jednocześnie należy  dodać, że jest to pierwszy, roczny raport Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący zatruć nowymi narkotykami ( tj. środkami zastępczymi lub nową substancją psychoaktywną w Polsce), który zwiera szczegółowe analizy bieżącej sytuacji na tle lat ubiegłych. Zawiera informacje na temat zgonów mogących mieć związek z zażyciem tych substancji.