Program profilaktyki uzależnień behawioralnych Gra profilaktyczna „ CUDER”.

26 listopada 2019

 21 listopada br. w Miejskim  Zespole Szkół Nr 3 w Gorlicach odbyła się ostatnia już edycja z 5 realizacji Projektu  profilaktycznego pn.  Gra profilaktyczna  „CUDER”  –   program profilaktyki uzależnień behawioralnych. 

 Realizatorem programu była  Fundacja Wspomagająca Wychowanie „ Archezja” , która pozyskała środki z Województwa Małopolskiego na realizacje zadania publicznego pn.: „ Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2019’.

W ramach projektu odbyły  się spotkania z wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami uczniów w trakcie których zwrócona była   uwaga na zagrożenia związane z komputerem i internetem oraz przekazane zostały  niezbędne informacje: jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze o podnoszącym się ryzyku uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. W programie wzięło udział 98 uczniów z klas od VI do VIII. Projekt został przeprowadzono w ramach realizacji Miejskiego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i Narkomanii na rok 2019.

 Foto MZS Nr 3