Program Profilaktyczny Archezja w MZS Nr 3

21 czerwca 2018

Od kilku lat uczniowie przedostatniej klasy gimnazjum w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Gorlicach, a obecnie również Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gorlicach, uczestniczą w zajęciach profilaktyczno-integracyjnych Archezja na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

W tym roku szkolnym były to klasy 7 SP i II gimnazjum. Zajęcia odbyły się 16 i 29 maja 2018r. pod opieką wychowawców i pedagoga szkolnego. Oprócz trenerów z Fundacji Wspomagającej Wychowanie ze Skały towarzyszyła nam grupa krakowskich studentów z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, odbywających praktyki. Program to kilkugodzinna „podróż” przez Dolinę Prądnika, symbolizująca drogę przez średniowiecze, czasy biblijne do prahistorii. Wspólna wyprawa jest drogą ku dorosłości i drogą życia człowieka.

Uczniowie w czasie zajęć wspólnie wykonują ciekawe ćwiczenia i zadania oraz szukają naturalnych sposobów na radzenie sobie  w trudnych, stresujących sytuacjach bez środków psychoaktywnych.  Jednymi z ciekawszych miejsc na trasie wędrówki są zamek, jaskinia Ciemna oraz zrekonstruowana wioska z pradziejów- Archezji

Motywem przewodnim  Programu Archezja jest pokazanie dzieciom i młodzieży konieczności kierowania się w życiu wartościami, akceptacji samego siebie i budowanie dobrych relacji z samym sobą i innymi. Zajęcia mają też cel edukacyjny (historia, geografia, biologia, astronomia), który został płynnie wkomponowany w całość programu.

Program uczy też jak radzić sobie z trudnymi emocjami i innymi problemami wynikającymi z procesu dorastania. Dlatego uczestnictwo w Archezji często jest początkiem serii zajęć realizowanych w szkole albo w środowisku lokalnym. W takiej długofalowej wersji  działania te pozytywnie wpływają na zmiany zachowań, postaw i nieprawidłowych norm u młodzieży.

BAZUJEMY NA WARTOŚCIACH, KTÓRE SĄ PONADCZASOWE I UNIWERSALNE.

Dzięki całkowitemu pokryciu kosztów programu i przejazdu ze środków na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, którymi dysponuje Burmistrz Gorlic  w zajęciach mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie.Autor: Miejski Zespół Szkół Nr 3