Profilaktyka w rytmie rap „Ku wolności”

15 kwietnia 2019

W rytmie rap „Ku wolności” to autorski program profilaktyczno-ewangelizacyjny białostockiej grupy „Wyrwani z Niewoli”,

”, której członkami są psycholog Piotr Zalewski, autor książki „Wyrwani z Niewoli” oraz Jacek „Heres” Zajkowski – artysta hip-hopowy i profilaktyk. Muzyka którą tworzą dociera co roku w sposób autentyczny i skuteczny do tysięcy młodych ludzi. Od kilku lat zajmują się działalnością profilaktyczną na rzecz dzieci i młodzieży koncertując po całej Polsce z niezwykłym osobistym świadectwem wyrwania z „cienia śmierci”.

Mogliśmy się o tym przekonać na koncertach zespołu, które odbyły się 2 kwietnia br. w Miejskim Zespole Szkół nr 4 i w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bp. Marcina Kromera w Gorlicach, w ramach rekolekcji wielkopostnych. Organizatorem i pomysłodawcą zaproszenia zespołu była Parafia NNMP w Gorlicach, wraz z działającą przy niej Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym „MAGNIFICAT” z opiekunem ks. Tomaszem Mytychem, przy współorganizacji  Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

W koncercie uczestniczyła młodzież z klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, trzecich gimnazjum i uczniowie szkoły średniej. Zarówno w jednej jak i w drugiej szkole koncert trwał po 1,5 godziny. W tym czasie młodzi ludzie wysłuchali świadectwa członków zespołu, którzy od najmłodszych lat szukając zrozumienia i akceptacji buntowali się przeciwko całemu światu, rodzicom i uciekali ku środkom odurzającym, używkom i przemocy. Jednak w środku wciąż byli zagubionymi i małymi chłopcami. Dziś z perspektywy czasu mówią, że zostali wyrwani z niewoli.  Promują życie w wolności bez narkotyków, alkoholu, przemocy, pornografii i być szczęśliwym, a najlepszym terapeutą jest Chrystus, co mocno podkreślają w swoich autorskich utworach.

W trakcie koncertu raperzy angażowali młodzież by śpiewała razem z nimi i aktywnie uczestniczyła w tym niezwykłym spotkaniu, które wywołało poruszenie na niejednej twarzy.  Kilka osób zdecydowało się powiedzieć o tym jakie wrażenie wywarło na nich to spotkanie, o swoich osobistych przeżyciach i refleksjach, które wyniosą z tego koncertu. Na zakończenie młodzież podchodziła do „Wyrwanych z Niewoli”, aby podziękować za życiowe świadectwo, autentyczny i pełen emocji przekaz, a także by zrobić sobie wspólne zdjęcie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, sponsorom, kapłanom i osobom, które przyczyniły się do organizacji koncertu, Urzędowi Miejskiemu w Gorlicach, Starostwu Powiatowemu w Gorlicach, a także Dyrektorom MZS nr 4 i I LO im. Bp. Marcina Kromera w Gorlicach za możliwość zorganizowania koncertów w szkołach.

Tekst i zdjęcia: Sabina Machowska – Wspólnota „Magnificat”