Miasto stawia na profilaktykę wśród młodzieży

10 lipca 2018

Dopalacze – wypalacze” – pod takim hasłem Miasto Gorlice będzie realizowało program profilaktyczny dla uczniów gorlickich szkół podstawowych.

Dostrzegając problemem eksperymentowania i zażywania przez coraz młodszych ludzi substancji psychoaktywnych, w kwietniu br. złożono wniosek w ramach rządowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. W. Stasiaka”. Na zaplanowane we wniosku działania, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Gorlicom dofinansowanie w kwocie 24.710 zł. Całkowita wartość projektu – 30.888 zł.

Program „Unplugged”, rekomendowany przez Komisję Europejską, jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat. Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów  uczestniczących w zajęciach.

Dofinansowany program ma za zadanie zapobieganie wczesnej inicjacji narkotykowej wśród młodych ludzi. Do końca tego roku planowane jest m. in. przeszkolenie nauczycieli, przeprowadzenie zajęć dla uczniów, warsztaty asertywności oraz tematyczny konkurs plastyczny.

Szczegółowe wyniki konkursu można znaleźć TUTAJ.