Autochodzik u dzieci z „Chatki Misia Uszatka”

5 kwietnia 2018

Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Misia Uszatka” w Gorlicach po raz kolejny dołączyło do ogólnopolskiej kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM.

 Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Misia Uszatka” w Gorlicach po raz kolejny dołączyło do ogólnopolskiej kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM, której celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości”…

    5 kwietnia 2018 r. po raz pierwszy przywitaliśmy w przedszkolu gości ze Straży Miejskiej  w Gorlicach. Przedszkolaki w „promilkowych” koszulkach zaakcentowały podczas spotkania udział naszej grupy przedszkolnej w kampanii edukcyjnej „No Promil – No Problem”. Z dumą prezentowały wiersze i scenki związane z tematyką kampanii. Strażnicy Miejscy mocno bili brawo! Ze zdumieniem wysłuchali przygotowanej prezentacji. Dzieci z dużym zaangażowaniem włączyły się w spotkanie połączone z nauką, zabawą.

   Nasze przedszkolaki w trakcie roku szkolnego biorą udział w licznych  spotkaniach i pogadankach: z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym, gdzie cały czas systematycznie utrwalają wiedzę   na temat ogólno pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.   Przedszkolaki wzięły udział w warsztatach, w trakcie których zdobyły wiedzę z zakresu pierszej pomocy. Miały też możliwość przećwiczenia wezwania do zdarzenia, odpowiednich służb ratunkowych .

     Wiemy wszyscy jak ważna rolę w ruchu drogowym  odgrywa kierowca , który biorąc pod opiekę np. swoje dzieci musi mieć „czysty” skoncentrowany umysł. Nasze przedszkolaki o tym wiedzą, są asertywne umią powiedzieć : Nie wsiądę z tobą do samochodu, bo piłes alkohol!

     Bardzo dziękujemy Straży Miejskiej w Gorlicach za miłe , edukacyjne spotkanie połączone z zabawą.  Zabawa na specjalnie przygotowanej „jezdni”, na której miały możliwość zmieniać sygnalizację świetlną , przechodzić przez ulicę stosując poznane zasady oraz jeżdzić  autochodzikami była  dla dzieci wspaniałym przeżyciem .

     Na koniec spotkania przedszkolaki otrzymały książeczkę edukacyjną  „Bezpieczne dziecko” , a w podziękowaniu za spotkanie  podarowały gościom  maskotkę Misia Uszatka.

                                                                                  Agnieszka Kaczmarczyk – dyrektor przedszkola

5 kwietnia 2018

Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Misia Uszatka” w Gorlicach po raz kolejny dołączyło do ogólnopolskiej kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM.

 Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Misia Uszatka” w Gorlicach po raz kolejny dołączyło do ogólnopolskiej kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM, której celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości”…

    5 kwietnia 2018 r. po raz pierwszy przywitaliśmy w przedszkolu gości ze Straży Miejskiej  w Gorlicach. Przedszkolaki w „promilkowych” koszulkach zaakcentowały podczas spotkania udział naszej grupy przedszkolnej w kampanii edukcyjnej „No Promil – No Problem”. Z dumą prezentowały wiersze i scenki związane z tematyką kampanii. Strażnicy Miejscy mocno bili brawo! Ze zdumieniem wysłuchali przygotowanej prezentacji. Dzieci z dużym zaangażowaniem włączyły się w spotkanie połączone z nauką, zabawą.

   Nasze przedszkolaki w trakcie roku szkolnego biorą udział w licznych  spotkaniach i pogadankach: z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym, gdzie cały czas systematycznie utrwalają wiedzę   na temat ogólno pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.   Przedszkolaki wzięły udział w warsztatach, w trakcie których zdobyły wiedzę z zakresu pierszej pomocy. Miały też możliwość przećwiczenia wezwania do zdarzenia, odpowiednich służb ratunkowych .

     Wiemy wszyscy jak ważna rolę w ruchu drogowym  odgrywa kierowca , który biorąc pod opiekę np. swoje dzieci musi mieć „czysty” skoncentrowany umysł. Nasze przedszkolaki o tym wiedzą, są asertywne umią powiedzieć : Nie wsiądę z tobą do samochodu, bo piłes alkohol!

     Bardzo dziękujemy Straży Miejskiej w Gorlicach za miłe , edukacyjne spotkanie połączone z zabawą.  Zabawa na specjalnie przygotowanej „jezdni”, na której miały możliwość zmieniać sygnalizację świetlną , przechodzić przez ulicę stosując poznane zasady oraz jeżdzić  autochodzikami była  dla dzieci wspaniałym przeżyciem .

     Na koniec spotkania przedszkolaki otrzymały książeczkę edukacyjną  „Bezpieczne dziecko” , a w podziękowaniu za spotkanie  podarowały gościom  maskotkę Misia Uszatka.

                                                    Agnieszka Kaczmarczyk – dyrektor przedszkola